Latvijā ir 16 ezeri, kuru platība ir lielāka par 10 km2, Kopumā tie aizņem aptuveni 45% no visas Latvijas ezeru kopplatības, kur ir apmēram 1000 km2. 2256 esošo ezeru platība ir vismaz 1 hektārs. Lubāns ir vislielākais ezers - ūdens virsmas platība 80,7 km², Drīdzis – dziļākais, 65,1 m un Ežezers ir visbagātākais – vairāk kā 35 salas.