Latvija ir bagātā ūdens zeme - strautu, valku, urgu, lielu grāvju un upju, kuru kopskaits ir aptuveni 12.5 tūkstoši. Kopējais upju garums ir 37 500 km. Upes, kuru garums pārsniedz 10 km ir 777.