Latvija ir viena no trim Baltijas valstīm, Baltijas jūras piekrastē, kuras pludmale stiepjas 494 km garumā. Piekrastē atrodas gan mazi zvejniekciemi, gan lielas ostas pilsētas, kā Ventspils, Rīga un Liepāja. Protams, ir arī smilšainas pludmales, kāpas un stāvkrasti. Kopš 1998.g. Latvija piedalās starptautiskajā Zilā karoga pludmaļu programmā, kas apliecina to, ka pludmale atbilst starptautiskajiem tīra ūdens un sakoptas vides kritērijiem. Līdz šim Latvijā Zilo karogu plīvojam varēja manīt  šādās pludmalēs: Liepājas (www.liepaja.lv), Ventspils (www.ventspils.lv), Abragciema, Jūrmalas Majoru un Bulduru (www.jurmala.lv).