Ceļa apraksts - ceļš Balvi Vecumi, ceļš Viļaka Þīguri. Ezerā dzīvo rauda, plaudis, asaris. Viļakas ezerā atrodas sala uz kuras ir uzbūvēts klosteris, bet tagad jau tās ir pārtapušas par pilsdrupām. Platība:137,6 Ha