". Agrāk Gaujiņa iztecēja no Alauksta un tika uzskatīta par Gaujas sākumu. 19.gs. no Alauksta uz Taunu izrakts Silakroga (Melderu) grāvis, pazeminot Alauksta līmeni un veicinot Gaujiņas iztekas aizaugšanu. Netālu no ezera atrodas restorāns “Cepļi”, Priekuļu izmēģinājumu un selekcijas stacijas atpūtas bāze ""Gaujēni"". Ezerā dzīvo vēži un populārākās zivis raudas, līdakas, asari utt. Platība:774,8 Ha