Sekls piejūras ezers, vidējais ezera dziļums 1 - 2 m, vidēji aizaudzis. Starptautiski nozīmīgs Babītes ezers ir kā caurceļotāju putnu apmešanās vieta, ezerā ligzdo putni, kuru sugas ierakstītas Sarkanajā grāmatā. Ezers ir iecienīta makšķerēšanas un pīļu medību vieta. Ezerā konstatētas 184 putnu sugas, no kurām 36 ligzdo ezerā. Te ir konstatētas 15 Eiropā retās un apdraudētās putnu sugas ( lielais dumpis, mazais dumpis, ragainais dukuris, niedru lija, grieze u.c.) Netālu no ezera atrodas trīs laivu bāzes. Zivis, kuras dzīvo ezerā rauda, zutis, līdaka utt. Ceļu aprasksts autoceļš Rīga - Kalnciems - 0.5 km. Platība:2555,7 Ha