Ezera krasti pārsvarā stāvi. Ezerā ir dzidrs ūdens, nedaudz aizauguši tikai dienvidu krasti. Aug lēpes, kalmes, niedres un vilkvālītes. Ezerā sastopamās zivis: rauda, plaudis, līnis, karūsa un līdaka. Ezeram blakus atrodas Talsu pilskans. Platība:3,6 Ha