Ezers atrodas starp Enguri un Mērsragu, Rīgas līča piekrastē. No jūras to šķir ap 2 km plata kāpu josla. Ezers stipri aizaudzis, sekls, ir 6 lielākas salas. Krasti aizauguši, pārpurvojušies, tādēļ grūti pieejami, it sevišķi rietumu krasts. Tādēļ to iecienījuši daudzu sugu ūdensputni. Grebju pussalā un tās pieguļošajā teritorijā 1957 gadā ieviests ornitoloģiskais liegums. Ar jūru Engures ezeru savieno 1842 gadā izrakts kanāls. Ezerā zvejo un makšķerē, ir vairākas laivu bāzes. Vasarā un rudenī populārs līdaku spiningotāju vidū. Zivis, kuras dzīvo ezerā līdaka, plaudis, rauda, plicis, vēdzele utt. Ceļu apraksts šoseja Rīga - Kolka - 1 km, vai arī autoceļš Talsi - Rīga - Kolka - 0.3 km. Platība:4130,7 Ha.