Ezerā dūņu slānis ir 1 metrs. Ezerā visbiežāk sastopamā zivs ir karūsa. Netālu no ezera atrodas atpūtas vieta. Ezers ir mākslīgi izveidots.