Ceļa apraksts - ceļš Krāslava Preiļi. Tuvākā apdzīvota vietas, kas atrodas pie ezera ir Grāveri. Netālu no ezera atrodas atpūtas iespējas, kā arī ezer krastos ir peldvietas. Raudas, asari, rudulis, zutis biežāk sastopamās zivis ezerā. Vēži gan šajā ezera ir maz sastopami.