"Bārta - no Latvijas-Lietuvas robežas līdz ietekai Liepājas ezerā; Ietek Liepājas ezerā. Kreisā krasta pietekas - Tosele, Jēčupe. Labā krasta pietekas: Apše, Vārtāja. Zivis - asari, ālanti, līdakas, sapali, vimbas. BārtaLatvijas teritorijā ir lēna, stipri aizaugusi, līkumaina, ar lēzeniem, aizaugušiem krastiem. Pie Nīcas iztaisnota un ierobežota ar vaļņiem. Krastos pļavas un meži. Laivošanai Bārta nav tā piemērotākā upe. Upē ar ūdenszālēm aizaugušie posmi mijas ar dziļiem (ap 2 m). Ja vēlaties makšķerēt, jārēķinās, ka ne visi upes posmi ir tam derīgi (seklākās vietas vasaras beigās ir pamatīgi aizaugušas ar ūdenszālēm). Spiningotāji var rēķināties ar vidusmēra līdakām, sapaliem un bariem sīku asaru."