"Brasla - no Bras las ūdenskrātuves aizsprosta līdz ietekai Gaujā; Kreisā krasta pietekas - Iesala(19km). Labā krasta pietekas: Nabe(20km), Jugla(24km). Zivis - alatas, līdakas, asari, plauži, raudas. Braslas krasti stāvi, vietām ar skaistiem smilšakmens atsegumiem. Upē daudz krāču. Pavasarī, kad vairāk ūdens, Brasla kļūst interesanta arī no laivotāju viedokļa, tikai upei pārkritušie koki bieži traucē un arī laivu saplēst var vai katrā līkumā. Augsta ūdens līmeņa laikā var kuģot no Plāča, palos pat no Vainažiem, var mēģināt arī no Umurgas. Brasla ir ainaviski bagāta upe. "