"Buļļupe (Lielupes atzarojums Rīgas teritorijā) - visā garumā; upe ir 9.5 km gara. Buļļupes padziļināšanas rezultātā gan apbēra palieņu pļavas, gan pārveidoja krastus, gan izveidoja jaunu salu, gan arī izraisīja upes krastu iebrukšanu. 20. gadsimta 30. gados BBuļļupe bija galvenais satiksmes ceļš starp Daugavu un Lielupes lejteci. Buļļupe līdz 18. gadsimta sākumam bija Lielupes lejtece."