"Dubna - no iztekas no Sīvera ezera līdz ietekai Daugavā; Kreisā krasta pietekas - Medupe(16km), Kalupe(32km). Labā krasta pietekas: Tartaks(21km), Jāša(28km), Feimanka(72km), Oša(62km). Zivis - līdakas, asari, raudas. Lēnākajā lejtecē arī: ālanti, plauži, zandarti. Dubna augštecē ir strauja un tek pa dziļu ieleju, bet lejtecē krasti ir lēzeni un straume lēna. Upe vairākkārt ir taisnota un padziļināta dažādos tās posmos. "