"Iecava - no Dzērvītes upes ietekas līdz ietekai Lielupē; Iecava ir upe Latvijā. Tā tek caur Aizkraukles, Bauskas un Jelgavas rajonu. Upes lielākā pieteka ir Misa. Iecavas novadu 30 km garumā šķērso Lielupes labā krasta pieteka Iecava. Upe tek seklā ielejā, dziļāka ieleja ar stāviem, līdz 25 m augstiem krastiem ir 15 km garā posmā ap Iecavas ciemu – te atsedzas sarkanā dolomīta klintis. Ziemeļu dienvidu virzienā novadu šķērso autoceļš Rīga-Bauska, kas ir starptautiskās automaģistrāles VIA Baltica posms. Novada ģeogrāfiskais stāvoklis piesaista teritorijai jaunus iedzīvotājus un uzņēmējus. Iecava veidojas par pievilcīgu dzīves vietu."