"Lielā Jugla - no Mergupes un Sudas upju satekas līdz ietekai Juglas ezerā; Virs Ropažiem upe ir lēna, 5 - 15m plata. Nedaudz virs Bajāriem sākās krāces. Vietām veidojās tīri labi viļņi, ko var izmantot sērfošanai. Tālāk upe ir samērā mierīga. Krāces ir lokālas - proti - neviena no tām nav garāka par 50m. Upē bieži vien notiek sacensības gan makšķerniekiem, gan laivotājiem. Lielā Jugla ietek Juglas ezerā. "