"Mazā Jugla - no Abzas upes ietekas līdz ietekai Juglas ezerā; Mazā Jugla - 10. garākā upe Latvijā. Tek caur Ogres un Rīgas rajoniem. Sākas Taurupes pagastā, tek caur Ķeipenes, Suntažu pagastiem, Ikšķiles, Salaspils un Stopiņu novadiem. Lejtecē tek arī pa Garkalnes un Stopiņu novadu robežu. Upe līkumota, ar vairākām krācēm un aizsprostiem, vietām krastos nelieli smilšakmens un dolomīta atsegumi. Vietām upes tecējums ir rāmāks. Upe iecienīta ūdentūristu vidū. Uz upes izbūvēts Dobelnieku HES. Agrāk uz upes bija arī Augstpriedes HES, tagad Salaspils novadā, no tā vairs palikušas tikai drupas un krāces. Lielākās upes pietekas Ķivuļurga, Ežupe, Lēģerurga. "