"Melnupe - posmā pa Latvijas-Igaunijas robežu; Garums 73 km (Latvijā 58km) Kritums 132 m (1.8m/km) Ietek Gaujas pietekā Mustjegi, Igaunijas teritorijā. Pietekas Blīgzne, Baltiņupe(18km). Zivis - plauži, līdakas, raudas, asari, alatas. Vidējais caurplūdums grīvā: 3.5 m³/s. ūdenstūrismam derīga pie augsta ūdenslīmeņa, posmā no Rīgas - Pleskavas šosejas. Upei stāvi, smilšaini krasti. Krastos pārsvarā meži, retāk aizaugušas pļavas. Daudz iekritušu koku."