"Mēmele - no Latvijas-Lietuvas robežas (ieskaitot posmu pa robežu), līdz ietekai Lielupē;. Zivis - ālanti, asari, līdakas, plauži, raudas, vēdzeles, vimbas, zandarti. Sākas Lietuvā pie Rokišķiem. Latvijas un Lietuvas robežupe 76 km. Lietuviskais nosaukums - Nemunēlis. Vidusdaļā tek pa plašu, dziļu ieleju. Nelielas krāces pie Kurmenes ciema. Upes dziļums vidēji 1.3 m, platums ap 45 m. Tūrismam izmantojama visu sezonu no Panemunis ciema Lietuvā. Intersanti, ka augšteces posmā upes kritums ir vienmērīgs un tajā nevar izdalīt izteikti krāčainus posmus, savukārt lejpus Susejas ietekas mierīgi posmi mijas ar lokālām burbuļojošām krācītēm. "