"Mērsraga kanāls (Engures ezera izteka) - visā garumā; 1850.-tajos gados ar Krievijas cara valdības lēmumu tiek pavēlēts rakt Mērsragā kanālu.  Kanāls tik rakts ar domu pazemināt Engures ezera līmeni un iegūt lauksaimniecībā izmantojamu zemi. Tāpat Ezers ar savu augsto ūdens līmeni regulāri nodarījis lielu postu visām tām apkārtējām pļavām - Dzirciemā un Ķūļciemā. Kanāla rakšanai tika ievesti strādnieki no Krievijas, kuri šo kanālu izraka ar lāpstām. Zivis - Ālanti, līdakas, līņi, sapali, plauži, sīgas, vēdzeles, zuši. "