"Misa - no Zvirgzdes upes ietekas līdz ietekai Iecavas upē;"