Krasti pārsvarā stāvi. Gultne smilšaina, krastmalās oļi un akmeņi. Apkārtnē pauguraine. Ziemeļu krastā ir 20m augstais Unguru pilskalns. Uz Dienvidiem un DR atrodas Unguru purvs (Dreimaņa purva liegums). Ungura ezers iekļauts Gaujas Nacionālā parka atpūtas ainavu lieguma zonā. Dzīvojošās zivis asari, karūsas, līdakas, līņi, plauži utt. Platība:393,6 Ha