"Pededze - no Alūksnes upes ietekas līdz ietekai Aiviekstē; Pededze - Aiviekstes labā pieteka; sākas Igaunijā, tek pa Alūksnes, Gulbenes un Madonas rajonu. Garums Latvijā 131 km. Pededze sākas Hānjas augstienē. Latvijā upes labā krasta baseins aizņem daļu Alūksnes augstienes un Gulbenes paugurvaļņa. Baseinā daudz mežu, it īpaši gar pašu Pededzi. Krastos dažviet saglabājušies ozoli (Stradu pag. 1977.gadā izveidots botāniskais liegums - Pededzes ozolu audze). Gulbenes rajonā Pededze ir robežupe Daukstu pagastam ar Stradu pagastu, tā tek cauri Litenes un Stradu pagastam. Pie Litenes ~10 km garā posmā Pededze tek galvenokārt pa lauksaimniecības zemēm un tur gultne ir relatīvi stabila."