"Rēzekne - visā garumā; Rēzeknes upe iztek no Rāznas ezera un ietek Lubānas ezerā, garums 116 km. Rēzeknes upe šķērso Rēzeknes pilsētu austrumu -rietumu virzienā. Upe līkločaina, ir atsevišķi asi likumi, dažās vietās upes krasti tiek izskaloti. Ēkas un būves postoši plūdi nav novēroti. Rēzeknes upe ir nozīmīgs pilsētas tēla elements. Upes krastos ir izveidotas vairākas peldvietas. "