"Roja - no Lubes dzirnavām līdz ietekai Rīgas jūras līcī; Interesanta upīte ar daudzveidīgu ainavu, nav nemaz tik zāļaina. Pagasts upi ir iztīrījis no sakritušiem kokiem. Upes krasta apdzīvotu māju ir diezgan maz, kaut gan ir izveidotas peldvietas, lai cilvēkiem būt ērta piekļūšana. Upe tek cauri biezu egļu gravai, piejūras zemienē upe kļūst platāka, dziļāka un ūdens tumšāks. Upes krasti ir līkumoti, kāpas, balto smilšu atsegumi un var apskatīt pa kādam dižakmenim, upē ir dzidrs ūdens. Upes krastos ir iecienījuši ligzdot putni. "