Ceļu apraksts - autoceļš Rauna - Drusti - 2 km, Drusti - 2 km. Populārākas zivis, kuras dzīvo ezerā ir sapals, vēdzele, rauda, ālants, karūsa utt., kā arī ezerā ir konstatēti vēži. Ezera gultne ir avotaina un smulšanai. Ezerā nereti notiek dažādas sacensības. Platība:34,3 Ha