"Užava - no Kauliņas upes ietekas līdz ietekai Baltijas jūrā;"