Zilupe - posmos pa Latvijas-Krievijas robežu. Zilupes pilsēta sāka veidoties ap 1900. gadu sakarā ar Ventspils-Maskavas-Ribinskas dzelzceļa būvniecību. Pie Zilupes stacijas Zilupes upes kreisajā krastā sāka apmesties uz dzīvi dzelzceļa strādnieki, kalpotāji, tirgotāji un citi. Zilupes pilsēta atrodas pie Zilupes upes,  kura ar krievu valodas starpniecību no Sienupes kļuvusi par Zilupi. Tā ir viena no lielākajām upēm Latvijā.