Rīgas rajons, Sigulda, Gaujas labā pamatkrasta pakājē, 450 m DR no Cīruļiem, aizaugušas vecupes malā. Garākā zināmā ala Siguldā. Zem alas ieejas izplūst avots. Netālu no ieejas ir tās lielākā zāle, kuras griesti ir līdz 4 m augsti, no zāles ala sazarojas šaurās ejās. Ala izveidojusies pelēkbrūnā Gaujas svītas smilšakmenī. Atklāta 1991. gadā.