Valmieras rajons, Mazsalacas pag., Salacas labajā krastā. Alas eju kopgarums ir 346 m, lielākās zāles laukums 72 m², augstums līdz 7 m, bet visas pazemes telpas tilpums 180 m³. Tikai 12 m plata iežu starpsiena ar pārāk zemām, daļēji aizbrukušām un neizpētītām ejām šķir Lielo no Mazās Dauģēnu alas. Mazās Dauģēnu alas eju kopgarums ir 159 m, pazemes telpas laukums 247 m². Palu laikā daļa Lielās Dauģēnu alas applūst. Ala ir veidojusies smilšakmens slāņos, sasniedzot mālu.