Rīgas rajons, Inčukalna pagasts, 500 m DAA no Stalšēniem, Gaujas senielejas kreisā pamatkrasta pakājē, 1,2 km lejpus Valmieras šosejas tilta. 5 - 6 tūkstošus gadus sena ala. Tās kupolveida griestu augstums - 4.15 m, platums – 4 m, grīdas laukums - 33 m2. Caur šauru ieeju (ap 1 m plata) var nokļūt lielā zālē, te jau sākas tumsa. Tālāk tumsā aiziet gaitenis. Lielajai alai ir sānu eja, kas izbeidzas kā ķīlis. Velnalu divreiz šķērso strauts. Pirmo reizi tas tek virs alas, otru - zem. Strautu var dzirdēt, mierīgi pasēžot alas tumsā.