Rīgas rajons, Sigulda, Gaujas labajā krastā, klintīs, Piķenes kraujas lejas daļā. Ala veidojusies vairāk, kā pirms 10 000 gadiem. Velnala atrodas astoņus metrus virs Gaujas - tā tagad ir tūristiem nepieejama. Agrāk uz alu veda īpaši izbūvēta koka taka, taču gājēji apdraudēja alas griestus (smilšakmens slānis te tikai ap 1 m biezs), tāpēc taku likvidēja un īpaši alas aizsardzībai 1980. gadā uzbūvēja jaunu gājēju tiltiņu lejpus alas. Pēc alas tīrīšanas un rakšanas, ala tagad ir 35 m gara, 22,5 m dziļa, 7 m plata, 4.8 m augsta, grīdas laukums 140 m2. Šos rakšanas darbus veica “Baltā brālība”, meklējot alā savu aprakto “templi”. Alas griestos saglabājušies seši caurumi, kas ir līdz 2 m dziļi, 10 - 15 cm diametrā - “velna skursteņi”.