Limbažu rajons, Liepupes pag., jūras krastā 200 m ZR no Jaunķurmjiem. Sauktas arī: Ežurgu alas. Uz Z no Ķurmraga 2005.gadā bija izveidojušās kādas 10 alas Ežurgu klintīs, turklāt šeit alas izveidojušās gan sarkanajā, gan baltajā smilšakmenī. Tagad sabrukusi Ķurmraga kupolveidīgā ala (Ķurmju ala), kura līdz janvāra vētrai bija iespaidīgākā Vidzemes jūrmalas ala.