Cēsu rajons, Liepas pag., Gaujas pamatkrastā, Laņģu klinšu lejasgalā. Viena no garākajām alām Latvijā. Ieeja šaura. Iekšpusē līdz 6 m plata un tikai 1,5 m augsta telpa. Alas grīdas laukums 85 m2. No alas izplūst spēcīgs avots, tā debits - 2,5 l/s.