Rīgas rajons, Siguldas pag., Gaujas kreisā pamatkrasta pakājē, apm. 400 m augšpus Kalnaklauku mājām un 250 m lejpus Daudas upes. Saukta arī: Kalnaklauku Jaunā ala. Viena no krāsainākajām alām ar lielu avotu, kā arī nelielu ūdenskritumiņu. Alā notiek ļoti ātri sufozijas procesi, un tā strauji veidojas. 1970.gadā šeit bijis tikai liels avots, alas ieeja izveidojusies vēlāk. Alas dziļums ir 25,2 m, augstums - 2,3 m, platums - 4,3. Ieeja pa 1 m augstu tuneli. Avotam izskalojot smiltis no alas, tās iekštelpas izmēri palielinās.