Cēsu rajons, Drabešu pag., Dzērdupes kreisā krasta sāngravā. Alas ieeja pavisam šaura. Iekšā jālien uz vēdera. Pati ala iespaidīga, plaša, ar nobrukumiem. Alas platums līdz 7 m, augstums 1.9 m, grīdas laukums 110 m2. Uz otru alas telpu jālien pa zemu eju, kuras augstums ir tikai 0.7 - 0.8 m, telpa ir mazāka - 8 x 3 m. Alā atrastas lāseņu garoziņas un stalaktīti - netipiski smilšakmens alām. Alā dzīvo lapsas, tās labajā pusē ir daudz lapsu alu, vairākas neizpētītas, daļēji aizbirušas ejas. Viscaur nogāzušies smilšakmeņu bluķi.