Valmieras rajons, Mazsalacas pag., Salacas labajā pamatkrastā, Suņu (Neļķu) klinšu augšdaļā. Ievērojams tūrisma objekts, kulta vieta. Par kultu liecina daudz teiku, bet arheoloģiskie izrakumi nav bijuši pietiekami plaši, lai iegūtu materiālas liecības ar alu saistītajiem notikumiem. Tagadējais Vella pagrabs ir vien neliela senās kulta alas daļa. Šaura ieeja - kā 1,2 m augsts, 2 m plats un 6 - 7 m garš tunelis, pa kuru iekļūstam plašākā telpā - Vella pagrabā. Pazemes velves augstums ir 3,4 m, platums 9 m, bet visas alas grīdas laukums 68 m². Ala ir unikāls sufozijas veidojums, kas atrodas augstu virs upes. Velna alas priekšā atrodas milzīga sufozijas piltuve - 25 m plata un 37 m gara. Iespējams, senatnē te atradās milzīgi tukšumi, kas ievērojami pārsniedza Gūtmaņa alas izmērus, un tagadējā Velna ala ir tikai neliela kādreizējās milzu alas atlieka.