Aizkraukles rajons, Daudzeses pag. 400 m ZRR no Popiem, 600 m ZZA no Graudiņiem, dumbrainā egļu-melnalkšņu mežā, Elītes purva malā. Iecavas izteka. 1.8 ha platībā šeit izplūst vairāki avoti ar neparasta tipa mazmineralizētu sērūdeni, kuru reizēm lieto dziedniecībā.