Cēsu rajons, Amatas pag. Nedienas labā pamatkrasta nogāzē 550 m DA no Zāģeru dzirnavām, 230 m Z no bij. Kaļļiem, krūmu pudurī pļavas malā. Viens no jaudīgākajiem avotiem Latvijā. Izplūst krāterveida padziļinājumā, veidojot ap lielu 8x10 m ezeriņu, kura gultnē daudzas dažāda izmēra un dziļuma atveres. Augšupejošās avotu plūsmas rada smilšu virpuļus. Ûdens temperatūra ir ap 6.5 grādi, debits 10 - 20 litri sekundē. Avots strauta veidā aiztek uz Nedienes upīti. Ap 100 m zemāk izgulsnējas daudz kaļķa un dzelzs, strautiņš veido arī nelielu, ap 0.6 m augstu ūdenskritumiņu.