Dobeles rajons, Vītiņu pag. 2,5 km ZA no Ķeveles, Auces ielejas nogāzē 400 m Z no Melderiem, egļu pudurī, Melderezera Z galā. Jaudīgu avotu grupa, tiem piemītot dziednieciskas īpašības. Izveidojuši ap 4 m dziļu un 6 m platu gravu.