Rīgas rajons, Allažu pag. 1,1 km R no Silciema baznīcas, 130 m DA no Meždzirnavām un 70 m Z no Mežciemiem (bij. Mežmuižas), Kaļķugravas nogāzē. Jaudīgu avotu grupa, kas satek kopā bļodveida ieplakā un veido strautu, kas krākdams strauji tek pa stāvu nogāzi lejā uz dzirnavu dīķi. Senāk ūdens no dīķa dambja pa ūdens tiltu tecēja pāri ceļam uz Kaļķugravas dzirnavu ūdenratu. Dzirnavu ēka ir celta no šūnakmens, tajā dzīvojis tēlnieks Teodors Zaļkalns. Dzirnavu dīķis skaistā zaļganzilā krāsā. Avotu ūdens esot ar viegli rūgtenu garšu izšķīdinātā ģipša dēļ. Avoti atrodas Baltijas ledus ezera senkrasta nogāzē.