Rīgas rajons, Siguldas pag. Lorupes senlejas labā krasta nogāzē 800 m augšpus Siguldas – Allažu ceļa, starp Kraujām un Saltavotiem. Avota debits ir 2 miljoni litru diennaktī, ūdens temperatūra - 5 grādi. Ûdens uzkrājas baseiniņā aiz akmeņu barjeras, un lejāk, noplūstot Lorupē izveidotajā ūdenskrātuvē, veido sazarotu krāci. Agrāk uzskatīja par lielāko avotu Latvijā.