Gulbenes rajons, Tirzas pag. 300 m D no Tirzas baznīcas, Zvanuleju pagalmā 30 m D no dzīvojamās ēkas, Tirzas ielejā.