Valkas rajons, Launkalnes pag. Smiltenes – Gulbenes ceļa labajā pusē, Puju strauta labajā krastā 550 m ZR no Sautiņiem. Teikas stāsta, ka nobaudot pazemes avota ūdeni iespējams iegūt mūža jaunību.