Jēkabpils rajons, Jēkabpils, Brodu dolomītu karjera ezera Z galā uz saliņas. Atrodas kādreizējā dolomītu karjera vietā izveidotajā ūdenskrātuvē uz zemūdens uzkalniņa. Akmens atsegts norokot morēnas slāni. Vēl ap 1990. gadu atradies uz saliņas, bet tagad viss ir ūdenī, stāsta, ka akmens grimstot. Garums 6,1 m, platums 6,0 m, augstums 4,6 m (virs ūdens redzamā daļa 3,1 m), apkārtmērs 19,0 m, tilpums 104 m³. Akmens novietojums ūdenskrātuvē, stāvās malas (bez kāpnēm nav iespējams uzkāpt) liedza noteikt tā patiesos izmērus. 1995. g. Dabas retumu krātuves pētniekiem izdevās akmeni izmērīt un atklāt, ka tas pēc sava tilpuma ir otrs lielākais Latvijā.