Ventspils rajons, Piltene, 2,5 km Z no Zūru mežmuižas, Zūru mežn. 45.kv., egļu - baltalkšņu jaunaudzē. Garums – 6,4 m, platums – 4,4 m, augstums līdz 2,8 m, apkārtmērs 17,5 m, tilpums 44 m³. Biezi apaudzis ar sūnām. Lielākā daļa atrodas virs zemes. Viens gals noapaļots, otrs - vertikāls.