Liepājas rajons, Sakas pag., jūrā iepretim Pāvilostai, 60 m no krasta. Garums – 4,7 m, platums – 4,3 m, augstums – 4,3 m, apkārtmērs – 15,0 m, tilpums 35 m³. Šķautņains, neregulāras formas, kā klints bluķis izslējies virs jūras. Îpatnējs, vērtīgs ainavas elements.