Kuldīgas rajons, Nīkrāces pag. Ventas kreisajā krastā 1 km augšpus Varkaļiem. No klints paveras izcila ainava. Kraujas kopējais augstums ap 20 m. Šķērveļa svītas Nīkrāces ridas stratotips. Atseguma zemākajā daļā atsedzas rupjgraudains, vidēji cementēts smilšakmens. Virs tā ieguļ ciets, masīvs dolomīts ar sīkiem, tukšiem kanāliem - tie, iespējams, ir zemāko aļģu aktivitāšu darbības rezultāts.