Alūksnes rajons, Apē, Vaidavas kreisajā krastā zem Pasta ielas, 150 m A no Apes skolas. Klintis atrodas tieši Vaidavas krastā un gandrīz visā garumā beidzas tieši ūdenī. Smilšakmens skaisti gaišrozā un gaišdzeltenā krāsā. Klinšu A galā neliela niša, ko veido vidēji spēcīgs avots. Vārds klintīm dots no tiem laikiem, kad pie tām stāvējis raganas tēls. Vaidavas krastos ir nelielas smilšakmens klintis posmā no Apes līdz Grūbei un vēl nedaudz augšpus tās.