Alūksnes rajons, Virešu pag. Gaujas labā krasta kraujā 0,7 km augšpus Vidzemes šosejas tilta, 150 m R no Randātiem. Kopējais klinšu augstums sasniedz 15 m (divas terases - 6 un 9 m), platums 65 m, kraujas augstums 26 m. Kopš Daugavas ielejas appludināšanas šī, iespējams, ir Latvijā augstākā dolomīta klints. 2004. g. rudenī nedaudz izcirsti krūmi un koki, tā atsedzot klintis ceļinieka skatam.